Rom från Oliver & Oliver (Dominikanska Republiken)

Oliver & Oliver har sina rötter från mitten av 1800-talet när den spanska soldaten Jaunillo
Oliver emigrerade till Kuba. Efter tjänstgöring börjar Jaunillo odla tobak och sockerrör. Det
sistnämnda leder till att även rom produceras och familjen Oliver levde gott på sina
produkter som fick gott rykte. När det Spansk-Amerikanska kriget började 1898 så förstördes
familjen Olivers sockerkvarnar. Familjen övergav produktionen av sockerrör och dess
biprodukter för att fokusera på tobak fram till revolutionen 1959.
Många flydde från Kuba under den här tiden och delar av familjen Oliver bosatte sig på
andra platser runtom i världen. Nyfikenhet förde medlem av den yngre generationen Oliver
tillbaka till Kuba för att lära sig mer av släktens historia. Beslutet att återuppta familjens
romproduktion togs och Dominikanska Republiken blev Olivers nya fäste. 1997 startade
Oliver & Oliver sin romproduktion under namnet som vi känner till idag.

Läs mer om våra fantastiska Rom här